Historien

Like før krigen ble Kjelstad Bakeri etablert på Lena, i Østre Toten kommune. Det var Jens Kjelstad, fra Nordre Land, som startet bedriften. På slutten av 30-tallet, etter at han var ferdig utdannet som baker, ville han etablere sin egen bedrift. Med lasteplanet fullt av bakeriutstyr, reiste han og familien rundt på Østlandet, på søk etter et egnet sted. I 1937 havnet han på Lena, hvor han kjøpte en eiendom og etablerte Kjelstad Bakeri.

Ganske snart, ble bakeridriften utvidet med kafeteria. «Kjelstad-kaféen», som stedet ble hetende på folkemunne, ble umiddelbart et populært samlingspunkt i Lena. Et naturlig sted å treffe sambygdinger og slå av en prat.

I 1954 etablerte Filip Kjelstad, sønn av Jens, sin egen bakeribedrift i Skreia, ca én mil sydøst for Lena. I 1982 flyttet denne bedriften til nye og moderne produksjonslokaler på Krabyskogen Næringspark. I løpet av få år, ble omsetningen mangedoblet, noe som ga grunnlag for at bedriften kunne bygge seg opp til en ledende posisjon i sin bransje.